میثم عربی

 

 

استاد عزیز؛ دکتر محمد رضا عمران

 

 

استاد عزیز؛ دکتر محمد رضا عمران پور

 

 

استاد عزیز؛ دکتر فروغ صهبا

 

 

استاد محترم؛ دکتر جلیل مشیدی

 

 

استاد دوست داشتنی؛ دکتر لیلا رضایی

 

 

دکتر حسن حیدری

 

 

استاد عزیز هیبت الله اکبری و استاد صباغی

 

 

دکتر صباغی

 

 

استاد حجت اله امید علی

 

 

استاد علی اکبر کمالی نهاد

 

 

استاد امین رحیمی! اون آقایی هم که وسط نشسته، دکتر اولیایی هستند!

 

 

استاد گرانقدر؛ دکتر محسن ذوالفقاری

 

 

 

عکسی کمتر دیده شده از جوونی های دکتر ذوالفقاری

 

 

استاد ذوالفقاری و استاد اصغری در باغ ارم شیراز

 

  

استاد دولت آبادی
استاد گروه زبان انگلیسی که گاهن زبان تخصصی بچه های ادبیات رو برمی دارند!


پایان